โครงการค่ายอาสานานาชาติ ๒๕๖๑ (International Work-camp Project 2018)

Tum Laksana Rodtrakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการค่ายอาสานานาชาติ ๒๕๖๑ (International Work-camp Project 2018)

สมาคมจิตอาสาจัดค่ายอาสาสมัครนานาชาติในประเทศไทย อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบตารางค่ายในประเทศทั้งปี

ค่ายอาสาสมัครนานาชาติในประเทศไทยจะจัดร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีแนวคิดกิจกรรมแตกต่างกันออกไปในแต่ละเเดือน เช่น ค่ายสิ่งแวดล้อม ค่ายเกษตร ค่ายการศึกษา ค่ายศิลปะ เป็นต้น

ลักษณะค่าย

  1. ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ ประกอบด้วยอาสาสมัครนานาชาติ อย่างน้อยชาติละ 2 คน
  2. Camp Leader หรือผู้ประสานงานค่าย จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพกับอาสาสมัครนานาชาติ
  3. ค่ายจะแบ่งเป็น working team และ cooking team หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปทุกวัน ทำกิจกรรมตามตารางค่ายมกราคม

VSA1801 Somdejya - Chiang Mai 15- 27/01/2018 

ค่ายอาสานานาชาติ ๑๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม  เชียงใหม่ มีอาสาสมัครนานาชาติเข้าร่วม ๓ คน จากเกาหลีและฮ่องกง


หากหน่วยงานของท่านต้องการรับอาสาสมัครนานาชาติ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะติดต่อกลับและนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรับอาสาสมัครต่อไป
กุมภาพันธ์ 

VSA1802 Peace Village 2 – Nakhon Ratchasima 12 - 24/02/2018

ค่ายอาสานานาชาติ ค่ายหมู่บ้านสันติภาพ ๑๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บ้านโกรกลึก อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา
VSA Thailand สมาคมจิตอาสา 

https://www.volunteerspirit.or.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการค่ายอาสานานาชาติ (International Work-camp Project)ความเห็น (0)