บันทึก ฝึกประสบการณ์ วันที่ 12

วันนี้ ทำใบอนุญาติฆ่าโค ให้กับโรงฆ่าสัตว์ เดินเอกสารให้หัวหน้ากองคลัง ประทับตายาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)