บันทึก ฝึกประสบการณ์ วันที่ 11

ช่วงช้าวทำงานในสำนักงาน บ่ายมาทำงานที่อาจารย์มอบหมาย ช่วงเย็นท่านปลัด ให้ไปช่วยคณะพยาบาลที่มาทำโครงการที่ หมู่9 ในการจัดเตรียมสถานที่ คอยต้อนรับชาวบ้าน อยู่จุดคัดกรอง แล้วเดินทางกลับถึงที่พัก 20.00 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)