บันทึก ฝึกประสบการณ์ วันที่ 10

วันนี้ตลอดทั้งวัน ทำแผนที่รอบนอก ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของตำบล 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)