2020-06-21 คำชวนสับสน ชุด C – careen & career

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision C

2020-06-21

170223-3 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – careen & career

22 กุมภาพันธ์ 2017 17:41 น.

http://www.gotoknow.org/posts/624348

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้า ในประโยค

Revised on 2017.02.22

Ref.#596184


Dictionary.com

ออกเสียง Career = ‘kuh-REER

ออกเสียง Careen = ‘kuh-REEN

Common Errors In English Usage

อธิบายการใช้ กริยา “careen” และ “career”

กับการขับขี่รถบรรทุก ว่าอาการ “careening down the road”

หมายถึง เป็นการ“วิ่งแบบโฉบซ้ายโฉบขวา ขณะแล่นไปข้างหน้า”

แต่ถ้าหาก รถบรรทุกนั้น “เกิดอาการ careering down the road”

หมายถึง เป็นการ“วิ่งมาตามถนน หากแต่ขับอย่าง เร็วมาก”

แต่ผู้ฟังอาจไม่แน่ใจว่า ผู้พูดหมายถึงคำไหน เพราะทั้งสองคำ ออกเสียงคล้ายกันมาก

โดยสะกดการออกเสียง เน้นคำหลังเหมือนกัน ผิดแต่ตัวสะกด “REEN”และ “REER”

ข้อสังเกตุ คือ “career”

เมื่อเป็นนามหมายถึง “งานที่ทำเป็นอาชีพ”

เมื่อเป็น กริยาหมายถึง การเคลื่อนที่ ไปตามทาง อย่าง เร็ว โดยไม่อาจควบคุมได้


Merriam-Webster Dictionary

ให้ข้อเปรียบเทียบ ระหว่าง Careen and Career

ที่บางคนอาจสับสน เพราะความหมายของสองคำนี้ ต่างกันมาก เมื่อเป็น นาม

หากแต่เมื่อใช้เป็น กริยา ความหมายจะเหลื่อมซ้อนโดยทั้งสองคำหมายถึง "to go at top speed especially in a headlong manner."

ตัวอย่างเช่น A car may either careen or career.

โดยเห็นว่า ‘the car is only careening’ ถ้าหากมีอาการ ‘side-to-side motion

เพราะการ careen มีอีกความหมาย เกี่ยวข้องกับ movement, คือการ "to sway from side to side."

สิ่งที่อาจ ยังไม่ทราบ เกี่ยวกับ กริยา CAREER

นอกเหนือจากความหมายที่คุ้นเคยว่าคือ "a profession followed as a permanent occupation."

คือความหมายเดิมเริ่มแรกเกิดจาก “การต่อสู้บนหลังม้า ด้วยหอกยาว ของอัศวินสองคน”

วิ่งเข้าหากันในระยะทางสั้นๆ ด้วยความเร็วเต็มที่

ในศตวรรษที่ สิบหก ผู้พูดใช้ นาม "career" (from Middle French carriere)

อ้างถึง “such gallops as well as to the courses knights rode.”

ในศตวรรษที่ สิบเจ็ด ได้ความหมายทั่วไปเป็น กริยา ว่า "go fast"

เมื่อถึง ศตวรรษที่ สิบเก้า ได้พัฒนา ความหมาย เป็นคำนาม เช่นที่ใช้ทุกวันนี้

(ไม่มีความหมายเกี่ยวข้องระหว่าง "career" และ "careen," ที่หมายถึง "to move at high speed"; เนื่องจาก careen มีต้นรากจากทาง nautical ที่ย้อนไปถึง คำละตินแปลว่า "hull.")

Merriam Webster Dictionary

ให้ข้อสังเกตุ เปรียบเทียบการใช้ ‘Careen' vs. 'Career'

สองคำที่ออกเสียงคล้ายนี้ สามารถใช้แทนกันได้ในความหมาย "to move at top speed," บ่อยครั้ง กระทำในลักษณะที่ไม่ระมัดระวังหรือไร้การควบคุม

คำ 'career' มาจากการต่อสู้ด้วยหอกบนหลังม้า ที่ไม่เพียงกล่าวถึง แนวทางที่วิ่งไป หากแต่ยัง หมายถึง การขี่ม้าที่ทำด้วยความเร็วสูงในระยะทางสั้นๆ

ที่จริงนั้น ความหมายหนึ่ง ที่จำกัดความในตัวเองของ careen จะพ้องกับคำ career

ซึ่งกำหนดในตัวเองว่าเป็น "to go at top speed especially in a headlong manner."

ถึงแม้ทั้งสองคำจะต่างเพียงคำลงท้ายแต่ความหมายทางภาษาศาตร์ไม่เกี่ยวกัน

โดย career มีต้นรากจากการต่อสู้กันบนหลังม้าในสมัยกลางของ สอง อัศวิน

ก่อนที่จะถูกเลือกเป็นคำที่หมายถึง เส้นทางอาชีพ โดย นาม มาจาก French ว่า carrier

อ้างอิงถึงมิเพียง เส้นทางที่อัศวินมุ่งไป แต่รวมถึง การขี่ที่ใช้ความเร็วสู่ในระยะทางสั้นๆ

กริยา careen แต่เดิม กล่าวถึง การกระทำแก่เรือ ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก บนฝั่ง เพื่อให้สะดวก ในการอุดรอยรั่ว ทำความสะอาด หรือซ่อมผิวเรือด้านนอก (hull) จึงน่าสงสัย ว่าเมื่อเป็น กริยา เกี่ยวข้องอย่างไร กับ career

การจะ careen เรือ จะต้องเอียงลำเรือให้ด้านข้างเรืออยู่ด้านล่าง

ต่อมาได้อนุโลมใช้ careen กับอาการที่เรือเอียงขณะคลื่นลมแรง

หรือ การเอียงของสิ่งอื่นที่คล้ายกัน

เมื่อใช้กับ ยานยนตร์ โดยทั่วไป careen จะเป็นการกล่าวถึง การแล่นโฉบไป-มา ซ้ายทีขวาที

เมื่อเสียการควบคุม จึงเป็นความหมายทับซ้อนของทั้ง careen และ career

นักวิจารณ์หัวเก่าจะไม่ชอบการทับซ้อนนี้

ยินยันว่า ไม่ควรใช้ careen สำหรับบางสิ่งซึ่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยไม่มีการโฉบซ้าย-ขวา แต่อย่างใด

แต่การใช้ทั่วไป ดูเหมือนจะไม่สนใจ คำค้านนี้

ปัจจุบัน ชอบจะเลือกใช้ กริยา careen กับการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็ว โดยเฉพาะใน American English

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน C Revised 20200408ความเห็น (0)