2020-05-18 คำชวนสับสน ชุด C – Care & care less & care to

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision C

2020-05-18

170223-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Care & care less & care to

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

FB 2017.02.23

Revised on 2017.02.22

Ref.# www.gotoknow.org #624347


Dictionary.com

ข้อสังเกตุ การใช้ CARE

ใช้วลี Couldn't care less เพื่อแสดง ความรู้สึก indifference

บางครั้ง อาจได้ยินเป็น “could care less” ซึ่งมีความหมาย ตรงกันข้่่่่าม

หากแต่ ตั้งใจให้เป็นคำพ้อง ความหมายกับ วลีแรก

มีการใช้ วลี ทั้งสอง ทั่วไป ในการใช้ไม่เป็นทางการ


Collins COBUILD English Dictionary

ถ้าคุณ “care about” บางสิ่ง หมายถึง

“คุณรู้สึกว่าเป็น สิ่งสำคัญ/น่าสนใจ อย่างยิ่ง”

และ “คุณเป็นห่วงในสิ่งนั้น” เช่น

‘All he cares about is birds.’

‘I’m too old to care what I look like.’


ถ้าหาก คุณ “don’t care about” บางสิ่ง หมายถึง

“คุณไม่เห็น ความสำคัญ ของสิ่งนั้น” เช่น

‘She didn’t care what they thought.’

‘Who cares where she is?’

ถ้าคุณ “care for” ผู้คน หรือ สัตว์ หมายถึง

“คุณ เลี้ยงดู พวกเขา” เช่น

‘You must learn how to care for children.’

‘With so many new animals to care for, larger premises were needed.’

การจะ “take care of” บางคน/บางสิ่ง หรือ

“take good care of them” หมายถึง

การดูแล พวกเขา เช่น

‘It is certainly normal for a mother to want to take care of her own baby.’

‘He takes good care of my goats.’

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าวว่า บางคน “take care about” คนอื่น

หรือ “takes a good care of them.”

ถ้าคุณ “take care of” หน้าที่ หรือ สถานการณ์ หนึ่ง

หมายถึง “คุณจัดการกับสิ่งนั้น” เช่น

‘There was business to be taken care of.’

‘If you’d prefer, they can take care of their own breakfast.’

ยังสามารถใช้ “take care” เมื่อบอกบางคนให้ระวังในบางเรื่อง เช่น

‘Take care what you tell him.’

‘Take great care not to spill the mixture.’

สามารถใช้วลี “take care” แทนคำบอกลาว่า “goodbye” เช่น

‘Night, night, Mr. Beamish,’ called Chloe. ‘Take care.’

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย การใช้ วลี “could care less”

ที่เห็นชัดเจนว่าตรงข้ามกับ วลี “couldn’t care less”

ซึ่งในความเป็นจริง สามารถใช้แทนที่กันได้ ต่างแสดง ความไม่สนใจ เช่น

‘I couldn’t care less whether she goes to the party or not.’

โดยวลี ทั้งสองแบบ ใช้ทั่วไปในการพูด ไม่เป็นทางการ

Oxford Advanced Learner’s  Dictionary

อธิบายการเลือกใช้ วลี “care for” “take care of” และ “look after”

ว่า สามารถใช้ “take care of”

หรือใน British English ใช้ว่า “look after”

กับ บางคน ที่ “ยังเล็กมาก/อายุมาก หรือ ป่วย”

หรือกับ บางสิ่ง “ที่ต้องการรักษาให้อยู่ในสภาพดี” เช่น

‘We’ve asked my mother to take care of/look after the kids while we’re away.’

‘You can borrow my camera if you promise to take care of/look after it.’

ในการใช้ภาษาที่เป็นทางการมากกว่า

สามารถใช้ว่า “care for” บางคน เช่น

‘She does some voluntary work, caring for the elderly.’

หากแต่ยังมีการใช้ “care for” ทั่วไปมากกว่า ให้หมายถึง “like” เช่น

‘I don’t really care for spicy food.’

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายการใช้ วลี “care to” ซึ่งมีการใช้อย่างมากเกิน

ให้ แทนความหมายของ “prefer to” หรือ “want to”

ในประโยคเช่น “Do you care to play?”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน C Revised 20200408ความเห็น (0)