A HISTORY OF THAILAND(ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย)

ผมอ่านหนังสือชื่อ A HISTORY OF THAILAND(ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย) จบแล้ว 432 หน้า เขียนโดย ดร.คริส เบเคอร์(นักประวัติศาสตร์ จบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) และ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร(อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่เป็นนักประวัติศาสตร์ จบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เช่นกัน) เขาเขียนตามคำเชิญของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยฯให้คนที่เรียนประวัติศาสตร์ SEA ทุกคนต้องอ่าน แปลเป็นภาษาไทยตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 9 แล้ว เป็นอีกมิติหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย โดยระบุหลักฐานอ้างอิงมากมายหลายประเภทร่วม 200 ชิ้น แตกต่างจากหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนสมัยประถม มัธยม ซึ่งจะเน้นประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ ขุนนาง วีรบุรุษ วีรสตรี และความรักชาติ เป็นส่วนใหญ่ แต่เล่มนี้มีทุกมิติ เขียนเป็นเชิงรัฐชาติ วิเคราะห์ได้ลุ่มลึก อ่านสนุก วางไม่ลงเลยครับ ได้ข้อมูลแนวคิดที่ทำให้เราสามารถคิดวิเคราะห์ต่อ เกิดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นมากทีเดียว มีคนเขียนคำปรารภว่าอยากให้หนังสือนี้เป็นหนังสือเรียนในทุกระดับอีกเล่มหนึ่ง

อ่านแล้วก็ทำให้ได้มุมมองประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่ง และเข้าใจธรรมชาติของประวัติศาสตร์ชัดขึ้น ว่าจะหาข้อยุติเหมือนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ไม่ได้

อ่านจบแล้วครับ ไม่กล้าสรุป เพราะไม่รู้จะสรุปยังไง ถ้าสนใจคงต้องไปหาอ่านเองครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด



ความเห็น (0)