สมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง ลำดับที่ 1868 / 2562

เฮียตี๋เล็ก ผู้บริจาคต้นแบบของชมรม SDP โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

    ข้อมูลนี้บันทึก ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากที่ตนเองได้ส่งใบสมัคร
เข้าชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
พร้อมหลักฐานประกอบ ตามที่กำหนดในแบบ
ใบสมัครฯ ตามที่ เฮียตี๋เล็ก ผู้บริจาคต้นแบบของชมรม SDP
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กรุณาเผยแพร่และแนะนำ
ใน line กลุ่ม SDP CLUB

     ผมได้รับเอกสารของชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
ประมาณวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่บรรจุในซอง ได้แก่
เข็มสมาชิกชมรม ฯ และบัตรประจำตัว ลำดับที่ 1868 / 2562
ออกให้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

     สิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อยากมาบอกต่อสมาชิกผู้บริจาคเลือด ทุกประเภท
ให้ได้รับทราบสิทธินี้ครับ เผื่อจะใช้ประโยชน์ต่อไป
รายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคเลือดและอื่นๆ
กรุณาเข้าไปติดตามรับชมได้ที่เวบไซด์สภากาชาดไทย
https://www.redcross.or.th/hom... 
หมายเหตุ : การดูรายละเอียดใบสมัคร (ท่อนบนสุด) 
และเวบไซด์สภากาชาดไทย เพื่อไม่ให้ออกจากหน้า
ข้อมูลนี้ กรุณาคลิกขวา แล้วเลือกคำสั่งเปิด tab ใหม่
ท่านจะสามารถอ่านข้อมูลนี้ได้จนจบ ครับ   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมเลยค่ะ