"เปิดใจความรู้สึกจากสื่อสะท้อนการเมืองไทย" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00-20.00 น

เปิดใจความรู้สึกจากสื่อ สะท้อนการเมื่องไทย”

 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  

พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00-20.00 น

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30-10.30 น)

ดำเนินรายการโดย:

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท  ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

อาจารย์สมพร มูสิกะ ผู้อำนวยการ สถาบันหลักนิติธรรม

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา    สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่าง ๆดังนี้

  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

สำหรับท่านที่ต้องการรับชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทาง YouTube ค้นหาคำว่า “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)