ระเบียบกระบวนการการดำเนินงานสนามบินที่เกี่ยวกับเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องช่วยในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัย


ระเบียบกรมการบินพลเรือน
ว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดำเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๒ เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องช่วยในการเดินอากาศ
ด้วยทัศนวิสัย และระบบไฟฟ้าสนามบินให้มีกระบวนการในการตรวจพินิจเครื่องอำนวยความสะดวกดังกล่าว
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว์ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนและมีข้อมูลตามที่กำหนดในคู่มือการดำเนินงานสนามบินที่ได้รับความเห็นชอบ พร้อมทั้งมีข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจสอบไฟบอกตำแหน่งสนามบิน(aeronautical beacons) ซึ่งต้องประกอบด้วย
การตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องของสี อัตราการกระพริบของไฟ และระดับความเข้มของแสง
(๒) การตรวจสอบไฟฉายสัญญาณ (signaling lamps)ซึ่งต้องประกอบด้วยการตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องของสี และระดับความเข้มแสง
(๓) การตรวจสอบเครื่องบอกทิศทางลม (Wind direction indicators)ซึ่งต้องประกอบด้วยการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสร้างที่ติดตั้ง สภาพเครื่องบอกทิศทางลม โคมไฟส่องสว่าง และขนาดของแถบวงกลม

(๔) การตรวจสอบการทำเครื่องหมาย(marking) ซึ่งต้องประกอบด้วยการตรวจสอบ เกี่ยวกับตำแหน่งที่ติดตั้ง ความขัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน ความถูกต้องของสี ตลอดจนรูปแบบและขนาดของเครื่องหมายดังกล่าว
(๕) การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสนามบิน (airfield lightings)ซึ่งต้องประกอบด้วยการตรวจสอบเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างดวงไฟ ความถูกต้องของสี ความเข้มของแสงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ อัตราการกระพริบของไฟ การตั้งค่ามุมของดวงไฟ คุณสมบัติในการแตกหักง่าย เมื่อถูกชนหรือกระแทก พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการบินทดสอบ
(๖) การตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์ (signs) ซึ่งต้องประกอบด้วยการตรวจสอบเกี่ยวกับ รูปแบบสัญลักษณ์ ขนาดป้ายสัญลักษณ์ ตลอดจนขนาดตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ตำแหน่งที่ติดตั้งซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และคุณสมบัติในการแตกหักง่าย เมื่อถูกชนหรือกระแทก
(๗) การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง (switch-over time) ซึ่งต้องประกอบด้วยการตรวจสอบค่าระยะเวลาการกลับมาใช้งานได้อีกครั้งของอุปกรณ์ต่าง ๆ กรณีไฟฟ้าหลักของสนามบินดับ และการตรวจติดตามเพื่อให้สามารถระบุสถานะการทำงานของระบบไฟฟ้าสำรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
(๘) การตรวจสอบไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ซึ่งต้องประกอบด้วยการตรวจสอบเกี่ยวกับตำแหน่ง ที่ตั้ง และคุณสมบัติของดวงไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
(๙) การตรวจสอบไฟส่องลานจอดอากาศยาน(apron floodlighting) ซึ่งต้องประกอบด้วย การตรวจสอบตำแหน่งที่ติดตั้ง และคุณสมบัติของดวงไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
(๑๐) การตรวจสอบระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอดด้วยทัศนวิสัย (visual docking guidance system: VDGS) ซึ่งต้องประกอบด้วยการตรวจสอบระบบการทำงาน สมรรถนะในการแสดงผลได้อย่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศ ตลอดจนความถูกต้องในการแสดงผล ทั้งแบบการทำงานอัตโนมัติและแบบควบคุมด้วยคน(manual)

หมายเลขบันทึก: 674760เขียนเมื่อ 28 มกราคม 2020 09:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2020 09:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี