Reflection: บันทึกการทำงาน "ห้องทำงานมีชีวิต"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Reflection: บันทึกการทำงาน

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563

วันนี้มีอะไรให้ต้องทำและประสานตั้งแต่เช้า นึกถึง 4 ผลงานที่เป็นตัวแทนจังหวัดไปคัดเลือกผลงานระดับดีเด่นที่เขต ซึ่งในการคัดเลือกนั้นมีเกณฑ์พิจารณาชัดเจนในการตัดสินเลือก จากนั้นก็ประสานเกี่ยวกับการนำไฟล์มาทำโปสเตอร์ ฉันนั่งอ่านเนื้อความของนักวิจัยวนกลับไปมา แม้ว่าจะผ่านตามาหลายรอบแต่ละรอบก็จะมีเป้าหมายและแตกต่างพื้นที่ที่ไปนำเสนอ ดังนั้นการสื่อสารเนื้อเรื่องเดิมแต่ให้สอดรับกับสนามการเรียนรู้ใหม่ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจและพิจารณา

ระหว่างที่เคลียร์เรื่องราวของงานวิจัยต่างๆ

พี่ปัท ก็มาจากมหาชนะชัย เรานัดกันแบบสบายๆ มาเพื่อพูดคุยเนื้อหางานวิจัยที่จะเขียนเป็นโครงร่างเพื่อขอจริยธรรมในการวิจัยของปี 2563 และเขียนเล่มสมบูรณ์ของงานวิจัยปีที่แล้ว เนื้องานวิจัยของพี่ปัทเกี่ยวกับการคัดกรอง จำแนก และจัดกลุ่มการประเมินแผล และการส่งต่อ มี Research GAP อยู่หลายประเด็นที่น่าสนใจว่าจะศึกษาและหาคำตอบ ในระหว่างนั้น พี่หนูนิด ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกันงานนมแม่ หอบเอกสารข้อมูลทางสถิติที่ศึกษาสถานการณ์ EBF หรือ Exclusive Breast Feeding ในปีที่ผ่านมา จากการทำ Pilot study พบว่า EBS ไม่ได้ตามเป้าหมายนั้นมาจาก “การประเมินน้ำนมเพียงพอของแม่ไม่เป็น ส่งผลให้กังวลว่า ลูกดื่มนมแม่อย่างเดียวไม่เพียงพอ” และมีอีกหลายปัจจัย

การได้คุยกัน ดูข้อมูลร่วมกัน

ทำให้มองเห็นปัญหาร่วมกันตรงประเด็นมากขึ้น ซึ่งในการทำวิจัยถ้าไม่นำข้อมูลที่มีอยู่มาเป็นฐานในการวิเคราะห์แล้วบางครั้งอาจทำให้เราไม่ได้ Research Question ที่คมชัด การแก้ไขปัญหาหรือวางแผนพัฒนา หรือออกแบบรูปแบบอาจจะไม่สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริง 

ดังนั้นการทำวิจัยทำให้เราเรียนรู้ที่จะแก้ไขและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ

ทิ้งทวนงานสำคัญ

กับการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นของปี 2562 เป็นตัวแทนไปคัดเลือกระดับเขตและระดับประเทศต่อไป

ชื่นชมผลงาน Meta R2R 4 ผลงานของพี่วิภาดา เชื้อศุภโรบลและคณะ จากโรงพยาบาลยโสธร พี่นัทธมนต์ สายสอนและคณะ จากโรงพยาบาลกุดชุม พี่นิภาพร วงศ์ศรีจันทร์และคณะจากโรงพยาบาลป่าติ้ว และคุณจิราวรรณ สุวรรณศรี จาก รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุม

ช่วงนี้

ห้องทำงาน “กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล” และ R2R Office เริ่มเข้าที่เข้าทาง และมีบุคลากรทั้งในและนอกโรงพยาบาลแวะเวียนมาพูดคุยขอคำปรึกษาในการพัฒนางานประจำด้วยการทำวิจัย ความเป็นชีวิตของการแวะเวียนมานี้ทำให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการหากแต่ได้เนื้องาน และเป็นการเรียนวิจัยแบบ Learning by doing ผ่านการลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์จริง และมี R2R Ficilitator คอยสะท้อน (Reflection) ให้ผลงานชัดเจนขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)