Laos 2019 : รากเหง้า ตอนที่ 2

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รากเหง้า ตอนที่ 2

เขียนบันทึกชีวิตไว้ รากเหง้า ตอนที่ 1 [https://www.gotoknow.org/posts/673456ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เชื้อชาติลาวที่มีมาจากย่า

สายเลือดอีสานไทย-ลาว เต็มตัว

สมัยตอนคุณตายังมีชีวิตอยู่ ... ด้วยอุปนิสัยของท่าน ไม่ค่อยพูด มักนั่งฟังเพลง ฟังข่าวอยู่เงียบๆ ท่านดำรงเป็นผู้นำครอบครัวแบบคนโบราณโดยแท้ ทุกคนในบ้านรวมถึงยายจะเชื่อฟัง เคารพนบนอบต่อท่าน

อุปนิสัยท่านสุขุม ลึกซึ้ง และเย็นใจ

นานๆ ครั้งท่านจึงจะพูดยาวๆ ท่านเป็นนักการศึกษา ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ก่อนเกษียณ ถึงแก่กรรมด้วยอายุย่างเข้า 91 ปี (ท่านเกิดปี ..2467) [https://www.gotoknow.org/posts...]

คุณตาสวาท ผลาฤทธิ์ เป็นบุตรของ "ท่านหมื่นผลาฤทธิ์ในสมัยนั้นท่านคุณตาทวด(ปู่ของคุณแม่เข็มเพชร ลครวงศ์เป็นนายด่านอยู่ที่เมืองเสลภูมิ (ซึ่งก็คืออำเภอเสลภูมิ .ร้อยเอ็ด ในปัจจุบันรากเหง้าต้นตระกูลมาจากทางจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเสรีไทยในยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถือธงชาติไทยนำหน้าประชาชนร่วมเรียกร้องประชาธิปไตย

ส่วนคุณยายทวด (คุณยายภัทรภรณ์ ผลาฤทธิ์เป็นผู้หญิงสมัยเก่าที่ได้รับการศึกษาจบชั้น .6 ถ้าจบ .4 ก็จะได้เป็นครู แต่คุณพ่อของท่านไม่ยอมให้ลูกสาวเรียนเพียงแค่นั้น ให้การศึกษาต่อจนจบ .6 และมาแต่งงานกับคุณตาทวด เพื่อดูแลคุณแม่เข็มเพชร ผู้เป็นหลานหัวแก้วหัวแหวนของท่านหมื่นผลาฤทธิ์ (ท่านเป็นผู้ตั้งชื่อให้แม่ว่า "เข็มเพชรซึ่งคุณยายแท้ๆ เมื่อคลอดแม่ออกแล้วท่านก็เสียชีวิต ปัจจุบันคุณยายภัทรภรณ์ยังมีชีวิตอยู่ 92 ปี (ท่านเกิดปี พ.ศ.2471)

ในสมัยจอม .พิบูลสงคราม ท่านให้จดทะเบียนบ้านและระบุนามสกุล ท่านหมื่นผลาฤทธิ์ จึงใช้นามของท่านเป็นนามสกุลของลูกหลานต่อมา และคุณยายภัทรภรณ์ก็เป็นมารดาของคุณแม่เข็มเพชรนับตั้งแต่นั้นมา

อุปนิสัยลูกหลานที่สืบกันมาน่าจะได้มาจากคุณตาทวดและคุณยาย

พูดน้อย เรียบร้อย และบางคนก็แทบไม่ค่อยพูด

ดังนั้นการพูดถึงรากเหง้า และความรู้ที่มีพอมีอยู่ในตัวตนและจิตวิญญาณ เราได้รับการบ่มสอนมาให้ถ่อมตัว

คุณตาสอนเสมอว่า "ให้แน่ใจค่อยพูด"

ซึ่งก็คงไม่แตกต่างจากพ่อของฉันที่สอนฉันมาเช่นกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าความเห็น (0)