สุกัลยา4(แก้ไข)

ตอบข้อคิดเห็นของอาจารย์

 อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  แผนกการภาพ   

     -จากข้อคิดเห็นของอาจารย์ที่ติงเรื่องเครื่องสแกนฟิล์มและเมนูลัด..... เครื่องสแกนยี่ห้อ Nikon รุ่น Super Coolscan800ED คุณสมบัติของเครื่องนี้ก็คือสามารถสแกนรูปได้ทีละ 12 รูปในทีเดียว และโปรแกรมที่ใช้ในการสแกนเป็นโปรแกรมเฉพาะของเครื่อง คือโปรแกรมNikon Scan แต่จะมีโปรแกรมกลางคือPhotoBase ส่วนในเรื่องคีย์ลัดในโปรแกรมPHOTOSHOP เช่นกดTab เป็นการซ่อนเครื่องมือ กดS คือ Clone Stamp Tool กดJ คือ Patch Tool เป็นต้นจะช่วยให้การทำงานในการตกแต่งภาพของเราเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องมาคลิกทีละเครื่องมือ

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องสแกน Nikon รุ่น Super Coolscan800ED และโปรแกรมNikon Scanและการใช้เมนูลัดในโปรแกรมPHOTOSHOP

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)