การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562)


สวัสดีค่ะ​ ดิฉัน​ นางสาว​วรรณภา​ ณ​ เรืองศรี​ รหัส​นักศึกษา​ 594305070​ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะ​มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม​​ วันพฤหัสบดี ที่​ 10 ตุลาคม 2562​ ดิฉันจะมาเล่ากิจกรรมภายในวันนี้

เวลา​ 06:50-07:55 น.​ เดินทางออกจากบ้านแวะรับเพื่อน​ จากนั้นเดินไปต่อไปอบต.วัดแค​ พอถึงก็ไปจอดรถเดินไปลงชื่อลงเวลาเข้า

เวลา​ 08:00-08:10 น.​ ยืนเข้าเเถวเคารพธงชาติ​ จากนั้นฟังนายกแจกจ่ายงานหน้าที่แต่ละคน จากนั้นแยกย้ายกันทำงาน

เวลา 08:10-12:00 น. เตรียมของช่วยสำหรับเริ่มโครงการหูหิ้วจากผักตบชวา จากนั้นรอต้อนรับชาวบ้านมาร่วมงาน หลังจากนั้น ขี่รถไปซื้อน้ำแข็งแล้วก็ไปในครัวเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำขนมเบรค ต่อมาก็ยกอุปกรณ์และพวกขนมไปหน้าห้องเพื่อเตรียมตัวจัด แล้วจึงเสิรฟ์ให้ชาวบ้าน

       เวลา 12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

      เวลา 13:00-19:00 น. เตรียขนพวกโต๊ะเก้าอี้ไปไว้บ้านลุงสนิทในสวนเนื่องจากต้องจัดโครงการในอาทิตย์หน้า  จากนั้นขออนุญาตพวกพี่ๆไปร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยแปรอักษรของทางมหาวิทยลัย

       กิจกรรมวันนี้ ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงโครงการหูหิ้วผักตบชวา และสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย และสาธิตถึงวิธีทำให้ชาวบ้านได้ดู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมช​น​ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม​ความเห็น (0)