การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 65 (วันพฤหัสบดี/10/ต.ค./2562)

      สวัสดีครับ วันนี้ผมได้เตรียมของและอุปกรณ์ เพื่อจะนำไปทำโครงการในวันพรุ่งนี้ ที่หมู่ 5 ชุมชนโพรงมะเดื่อ เพราะนศพยาบาลเค้าขอให้ไปร่วมงานด้วย ดังนั้นวันนี้จะเป็นวันของการเตรียมข้าวของ ส่วนตอนเย็นต้องไปแปรขบวนเพื่อถวายในหลวง

รูปที่ 1 มาแปรขบวน

จบบันทึกการฝึกงานวันที่ 65 เวลา 19.53 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)