การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพุธที่ 09 ต.ค2562)

   สวัสดี คณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉันนางสาว สุนิสา บูชา จะเล่าการฝึกประสบการณ์ หน่วยที่ 13  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

    วันนี้ดิฉันได้กรอกข้อมูลเอกสารประกอบการรับเบี้ยยังชีพของผู้พิการ ในการกรอกข้อมูลนนี้ดิฉันได้กรอกข้อมูลในส่วนที่เขียนสามรถช่วยเขียนได้และเซ็นชื่อผู้พิการจะเป็นคนปั๊มลายนิ้วเอง เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมากและมีผู้พิการเข้ามาส่งเอกสารยังไม่ครบทุกหมู่เอกสารจึงมีเข้าตลอดทั้งวัน ดิฉันจึงช่วยทำเอกสารตลอดทั้งเช้าและบ่าย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)