การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว วันที่09/10/2562

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาเล่าในเรื่องของการฝึกงานให้ฟังค่ะ ทุ่งบัวก็ได้เข้าไปสวัสดีพี่ๆในห้อง แล้วก็เดิรไปห้องประชุมไปชงกาแฟเสริฟคนที่มาประชุม พอเสริฟเสร็จก็ได้กลับมานั่งทำงานต่อทำไปเลื่อยๆก็ได้เวลาทานข้าวพอทานเสร็ขก็ได้มานั่งเขียนรายชื่อหมู่ที่11 ได้ประมาณ50กว่ารายชื่อ และต่อมาก็ถึงเวลาเวลาเดินทางกลับบ้านได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราขภัฏนครปฐมความเห็น (0)