นวัตกรรมการเรียนรู้สู่อนาคต

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม. ๑ และผู้ปกครอง   พร้อมที่ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับชั้น    และเชิญผมไม่กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้สู่อนาคต    เป็นเวลา๔๕ นาที   

จึงนำ narrated ppt

มาลปรร.ที่นี่

  

วิจารณ์ พานิช 

๑๗ ส.ค. ๖๒

   

Innov tu 620817_n from Pattie KB


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)