โอกาสดีถึงแม้จะครั้งเดียว...แด่ดวงวิญญานของรัฐบุรุษชาวสงขลาความเห็น (0)