ผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิต่อผู้ให้บริการสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา

นันทวัน อัครนันทกุล
สำนักงานสาธารณสุข อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ผลการวิจัย
ผลกระทบสุขภาพมิติทางกายภาพด้านบวก คือ ร่างกายมีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว และมีการออกกำลังกาย มิติทางกายด้านลบ คือ เกิดความเหนื่อยล้า ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศรีษะ ปวดท้อง พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง นอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ และไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง

- ผลกระทบสุขภาพมิติทางจิตใจด้านบวก คือ มีใจรัก สนุกกับการทำงาน พึงพอใจในการทำงาน กระตือรือร้นการสร้างเสริมสุขภาพ มิติทางจิตใจด้านลบ คือ คับข้องใจ วิตกกังวล เกิดกความเครียด เบื่อหน่าย ไม่เป็นอิสระ ไม่มีกำลังใจในการทำงาน

– ผลกระทบสุขภาพมิติทางสังคมด้านบวก คือ มีความใกล้ชิด สังคมมีความเป็นมิตร มีความสามัคคี เป็นที่พึ่งพิงของประชาชน ได้รับความไว้วางใจและศรัทธา มิติทางสังคมด้านลบ คือ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เกิดความขัดแย้ง สวัสดิการไม่เพียงพอ ความไม่เท่าเทียมกันของวิชาชีพ และขาดขวัญกำลังใจ

- ผลกระทบสุขภาพมิติทางจิตวิญญาณด้านบวก คือ ภาคภูมิใจ เสียสละ อุทิศตน มีเกียรติศักดิ์ศรี และมีความเมตตา มิติทางจิตวิญญาณด้านลบ คือ รู้สึกด้อยค่า ไม่มีคุณค่า ได้รับเกียรติศักดิ์ศรี เคารพลดลง ความมั่นคงในอาชีพลดลง ไม่ได้รับความเมตตา มีการแก่งแย่ง เห็นแก่ตัว และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดลง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ควรมีการกำหนดนโยบายสาธารณะที่คำนึงถึงผลกระทบ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ให้มีส่วนร่วม จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#นโยบายสาธารณะ#ผลงานทางวิชาการ#ผลกระทบสุขภาพ#ผู้ให้บริการสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 66952, เขียน: 13 Dec 2006 @ 14:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)