[email protected]โรงพยาบาลสุรินทร์KM @ เมืองช้าง สุรินทร์เช้าวันนี้ฉันกับพี่แก้วเดินทางมาเป็นวิทยากร KM ที่โรงพยาบาลสุรินทร์เราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ออกจากขอนแก่นเวลา 14.00 น.มาถึงสุรินทร์ประมาณ 5 โมงเป็นการมาครั้งที่ สองของฉันหลังจากเคยมาเป็นวิทยากร Palliative care เมื่อ 10 ปีที่แล้ว กลับมาวันนี้เริ่มพิธีเปิดโดยท่านรองแพทย์ฯ และ  ท่านหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล คุณปิยะนุช  ธนเกียรติ ทั้งสองท่านก็ได้เปิดประเด็นถึงยุทธศาสตร์และพันธกิจของโรงพยาบาลสุรินทร์

 ประเด็นสำคัญคือ

   1. การบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ

   2.   ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ

   3.  บุคลากรมีความสุข

  หลังจากท่านท่านหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล

  พูดจบ ฉันก็เริ่ม กิจกรรมแรก รู้จักทักทาย

  เกม สวัสดี 4 ชาติ

  กระบวนกร ชวนให้จับคู่ กัน โดยใช้เพลง ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวไว ลมเพลมพัดอะไร  ลมเพลมพัดอะไร ฉันจะบอกให้  พัด ………. ให้ คน จับ คู่กัน  สวัสดี ข้อตกลงร่วมกัน ถ้ากระบวนกร

  นับ 1  ; สวัสดีแบบฝรั่ง จับมือเชคแฮน และบอกว่า HELLO  HELLO

  นับ 2  : ไฮ  แบบญี่ปุ่น

  นับ 3 :  แบบ ลาว สบายดี๋

  นับ 4 :  สวัสดี แบบ ชาวเขมร อรุณซัวซะเดย , อะ-รุน-ซัว-สะ-เดย.

  นี่คือแผนที่ฉันเตรียมมา

  แต่พอถึงเวลากิจกรรม สนุกทุกคนมีส่วนร่วมสนุกสนานมาก มาก และ ชวน เชิญชาวพยาบาลสุรินทร์ สวัสดี 4 ชาติ อยากสวัสดีแบบชาติไหนบ้าง

  ปรากฏว่า ทุกคน ขอ สวัสดีแบบไทย สวัสดีแบบเขมร  สวัสดีแบบจีน  และสุดท้ายเกาหลี

  สวัสดีวันนี้มาพบกัน  ให้ทุกคนร้องและปรบมือตามจังหวะพร้อมกัน

   กระบวนกรบอกว่า สวัสดีแบบไทย   ให้ทุกคนประนมมือไหว้กัน แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ

   กระบวนกรบอกว่า สวัสดีแบบ เขมร   จุมเรี๊ยบซัว  จุมเรี๊ยบซัว  (มาสุรินทร์ เจอเจ้าของภาษา)

    กระบวนกรบอกว่า สวัสดีแบบจีน      หนีห่าว  หนีห่าว

    กระบวนกรบอกว่า สวัสดีแบบเกาหลี   อันยองฮาชิมนิ อันยองฮาชิมนิ

  จากนั้น เมื่อทุกคนเริ่ม ขยับได้แล้ว จึงเริ่มกิจกรรมแรก คือ BAR 

  BEFORE ACTION REVIEW

  เรื่องของความคาดหวังของผู้เรียน วันนี้ ทุกคน คาดหวัง ว่า

  • เข้าใจกระบวนการทำ KM และนำมาใช้
  • จัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ
  • ได้แนวคิดในการจัดการความรู้
  • สามารถใช้ KM ในการทำวิจัย
  • รู้เรื่อง KM ทำ CoP บทบาท NOTE TAKER การเขียน story telling
  • ได้ความรู้วิธีการและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้ป่วยเพื่อให้บุคคลากรทำงานอย่างมีความสุข
  • จัดการความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ
  • จะได้ความรู้ไปใช้ในงานจริงคนไข้ได้มีคนพึ่งพาให้การพยาบาลเหมือนดุจญาติคนหนึ่ง
  • ได้นำกระบวนการพยาบาลลงสู่การปฏิบัติ
  • ได้ยินชื่อเสียงมานาน เนื่องจากไม่เคยได้ฟังอาจารย์เลยเป้นครั้งแรก
  • ต้องการได้ความรู้ไปปฏิบัติงานในชีวิตจริงหน้างาน
  • จะได้ความรู้มาจัดการกับจุดประสงค์ที่ทางโรงพยาบาลตั้งเป้าหมายไว้ให้
  • คาดหวังว่าการจัดการความรู้จะเกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาลสุรินทร์โดยอยากให้เกิดความเข้าใจจริงๆจาก basic เพื่อให้สามารถเป็นรากฐานที่ถูกต้องมั่นคงตลอดไป ให้สามารถทราบขั้นตอนการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง ทำแบบไหน ต่อเนื่องอย่างไร
  • ได้รับความสนุกสนานคลายเครียด
  • เกิดแรงบันดาลใจ แนวคิดที่จะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
  • ได้เทคนิคในการถอดบทเรียน
  • สามารถนำไปจัดการความรู้เรื่อง  sepsis ได้นำไปใช้ได้จริง
  • ได้ CoP       การป้องกัน ASPIRATED PNEUMONIA
  •  เข้าใจและสามารถใช้ KM ในการกระตุ้นบรรยากาศเรียนรู้ในองคืกรและบุคลากรได้
  • เรียนรู้การเขียน Sharing  ความรู้ใน social  ได้


  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของผู้หญิงสีขาว  ความเห็น (0)