กรณีศึกษาเมื่อกายภาพสนามบินและ/หรือเครื่องช่วยการเดินอากาศไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด(Intermediate Facilitation)


เมื่อขนาดของพื้นที่ปลอดภัยข้างทางวิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งวิธีแก้ไขอาจดำเนินมาตรการทำได้หนึ่งวิธี หรือในหลายๆวิธีประกอบกัน และประเมินซ้ำ มีวิธีการเตือนก่อนความเสี่ยงสูงจนรับไม่ได้ ในหลายระดับ ได้แก่ การออกข้อกำกัดในการบิน Restricted Flying การยอมให้นักบินเห็นทางวิ่งในเวลาที่เพิ่มขึ้น ในการวางตัว จากสูตรคำนวณเพื่อยกค่าความสูงตัดสินใจ Formular Decision Height การทดลองบินทดสอบในความสูงตัดสินใจเพิ่มขึ้น ณ สนามบินนั้นๆ Operating Minima เมื่อพบว่าขนาดของพื้นที่ปลอดภัยข้างทางวิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว

กรณีศึกษาเมื่อกายภาพสนามบินและ/หรือเครื่องช่วยการเดินอากาศไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด(Intermediate Facilitation)

เอกสารการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการคมนาคม ณ สนามบินสมุย ในวันที่ 17 ก.ค. 2560

“พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (runway strip)” หมายความว่า พื้นที่ที่กําหนดไว้ ซึ่งรวมถึงทางวิ่งและทางหยุด (ถ้ามี) ที่มีไว้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่อากาศยานที่วิ่งออกนอกทางวิ่ง (Run-off ,Runway Excursion) และเพื่อป้องกันอากาศยานที่บินอยู่เหนือพื้นที่ดังกล่าว (Fly Over) ระหว่างการปฏิบัติการบินขึ้นหรือการบินลงของอากาศยาน  - ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๖

กระบวนการตรวจติดตาม เมื่อคณะกรรมการตรวจออดิต ด้านสนามบิน (AGA)  กพท. ดำเนินการตรวจพบเจอสิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นตาม....

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ฉบับที่  4 (ภาคผนวก ICAO Annex) และ กบร. ฉบับที่ 80 ว่าด้วยมาตรฐานการก่อสร้างสนามบิน

กบร. ฉบับที่ 81 ว่าด้วยการจัดทำคู่มือการดำเนินงานสนามบิน

กบร. ฉบับที่ 82 ว่าด้วยระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน

เรื่องความถูกต้องข้อมูล

ตามบรรณสารการบิน ของประเทศไทย ระบุว่า สนามบินสมุย มีระยะปลอดภัยทางด้านข้าง 150 เมตร กล่าวคือเมื่อวัดจากกลางรันเวย์ จะต้องมีระยะความปลอดภัยด้านข้างฝั่งละ 75 เมตรตลอดระยะความยาวของรันเวย์ 2,165 เมตร แต่มีหมายเหตุว่ามีจุดหนึ่งบริเวณกลางรันเวย์มีระยะปลอดภัยทางด้านข้างวัดจากกลางรันเวย์ข้างละ 50 เมตร เป็นระยะทาง 13 เมตร จึงอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ที่ให้เครื่องบินไอพ่นลงจอด

เรื่องขนาดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ICAO

เรื่องคำสั่งให้แก้ไข

เอกสารของ กรมการบินพาณิชย์ ลงวันที่ 8 กันยายน 2540 และ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2541 ให้สายการบินกรุงเทพแก้ไขระยะปลอดภัยทางด้านข้าง ให้ได้ 75 เมตร

ความสูงสิ่งกีดขวางต้นมะพร้าว

เรื่องมาตรการแก้ไข สั้น-กลาง

ความสูงสิ่งกีดขวางต้นมะพร้าว มุมร่อนชัน ลดระดับเร็ว

Code of Aircraft (Approach Speed) Restricted Aircraft 

1.ยกความสูงตัดสินใจ Formular Decision Height (BP.สมุย)

เรื่องมาตรการแก้ไข ยาว

ความสูงสิ่งกีดขวางต้นมะพร้าว มุมร่อนชัน ลดระดับเร็ว(rate of decended)

Code of Aircraft (Approach Speed) Restricted Aircraft 

1.ซื้อและตัดต้นมะพร้าว (BP.สมุย)

เรื่องความกว้างพื้นที่ปลอดภัย Intermediate Facilitations   (BP.Barnbell Airport Switzerland)

มาตรการแก้ไข สั้น – กลาง

ความกว้างพื้นที่ปลอดภัย

  1. 1. ยกความสูงตัดสินใจ Formular Decision Height , Operating Minima (BP.SWIS)
  2. 2. กำกัดการร่อนลงสู่สนามบิน หากเกิดความเร็วลมขวาง (BP.ทภก.) จัดทำ Operating Minima (BP. Barnbell)
  3. 3. ติดตั้งเครื่องเตือนลมขวาง (Wind shear Alering System)
  4. 4. ติดตั้งถุงกระบอกทิศทางลมบริเวณ ความกว้างพื้นที่ปลอดภัยน้อย

เรื่องมาตรการแก้ไข กลาง - ยาว

ความกว้างพื้นที่ปลอดภัย Intermediate Facilitations   (Barnbell Airport Switzerland)

  1. 1. ซื้อพื้นที่เพิ่ม เพื่อกันการก่อสร้างปลูกต้นไม้เป็นสิ่งกีดขวาง
  2. 2. ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อทำเป็นพื้นที่ปลอดภัยข้างทางวิ่ง

Risk result , Aircraf Run-off Probability (BP.ทดม.)

Strips 40/75/105/150 m. A/C CODE  , APCH Speed

ATR-72 , A319

           มาตรการแก้ไขต่างๆที่ได้ดำเนินการ จะต้องถูกประเมินซ้ำหลังดำเนินการ เพื่อให้เห็นว่า สามารถทำให้ความเสี่ยงลดลง  Implement SMS , Risk Assessments , จัดตั้งนโยบายความปลอดภัย  SMS Implement  วางกฎเกณฑ์กำหรับกำหนดค่าระดับความปลอดภัย ที่ยอมรับได้ Acceptable Level of Safety Risk Assessments  , (ANNEX 19 กบร.82)         การวิเคราะห์และประเมินและการจัดการความเสี่ยง  (Implement SMS , Risk Assessments) เมื่อขนาดของพื้นที่ปลอดภัยข้างทางวิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งวิธีแก้ไขอาจดำเนินมาตรการทำได้หนึ่งวิธี หรือในหลายๆวิธีประกอบกัน และประเมินซ้ำ มีวิธีการเตือนก่อนความเสี่ยงสูงจนรับไม่ได้ ในหลายระดับ  ได้แก่ การออกข้อกำกัดในการบิน  Restricted Flying การยอมให้นักบินเห็นทางวิ่งในเวลาที่เพิ่มขึ้น ในการวางตัว จากสูตรคำนวณเพื่อยกค่าความสูงตัดสินใจ   Formular Decision Height การทดลองบินทดสอบในความสูงตัดสินใจเพิ่มขึ้น ณ สนามบินนั้นๆ  Operating Minima เมื่อพบว่าขนาดของพื้นที่ปลอดภัยข้างทางวิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวหมายเลขบันทึก: 668659เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2019 10:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กันยายน 2019 14:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี