การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562)

สวัสดีคณาจารย์ และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉันนางสาว บุญฑริก บุญเทียม หน่วยฝึกที่ 8 เทศบาลตำบลบางเลน

วันที่ 42 ถึงของการฝึกงาน ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา7.50น. ถึงเทศบาลตำบลบางเลนเวลา8.30น เข้ามาเซ็นชื่อเสร็จ รับเบี้ยยังชีพและผู้สูงอายุ ต่อมาปลัดได้เรียกให้ขึ้นไปบนห้องและได้ให้คำแนะนำวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำเร็จ และได้เล่าชีวิตของเขาให้ฟังว่ากว่าท่านมีวันนี้ต้องทำอะไรบ้าง พูดคุยเสร็จก็ลงมาพี่ๆได้ให้ช่วยถ่ายเอกสาร พักเที่ยงได้ออกไปทานข้าวข้างนอก ช่วงบ่ายกลับมาเทศบาล ได้ถ่ายเอกสารต่อจนเสร็จ ออกจากเทศบาล16.30น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม17.10น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)