ท่านภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา

วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ วัดยานนาวา        ท่านภูมินทร์ วรปัญญา อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคม

เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็น "สมเด็จพระมหาธีราจารย์" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

     พระพรหมวชิรญาณ (นามเดิม ปสฤทธิ์ นามสกุล สุทธิพันธ์ ฉายาว่า เขมงฺกโร) เกิดวันที่ 24 พ.ค. พ.ศ. 2480 ที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี บิดาชื่อ ขุนก่อเอ้อุกฤษ (ผา สุทธิพันธุ์) มารดาชื่อ นางก่อเอ้อุกฤษ (ตา สุทธิพันธุ์)

     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา), ประธานคณกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชทานสถาปนาเป็น "สมเด็จพระมหาธีราจารย์"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายภูมินทร์ วรปัญญาความเห็น (0)