<เล่าสู่กันฟัง>ศส.ปชต.ตำบลโนนข่า จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงบ้านบ่อตะครอง ม.3. ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น

       21. สิงหาคม 2562. ศส.ปชต.ตำบลโนนข่า จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงบ้านบ่อตะครอง ม.3. ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อตะครอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 95. คน นายสุจิตร นาตรีชน ประธาน ศส.ปชต.ตำบลโนนข่า กล่าวรายงานฯ และได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ. นายสายยนต์ บัวศรีภูมิ และ นายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ผช.เลขา ศส.ปชต.ตำบลโนนข่า ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย บทบาทหน้าทีของคนไทย. ชาวบ่อตะครองร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ความรู้หมู่บ้านไม่ขายเสียง

http://khonkaen.nfe.go.th/t_no...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)