เราทำความดีด้วยหัวใจของคนอำเภอหนองพอก

อำเภอหนองพอกเราทำความดีด้วยหัวใจวันนี้(16 สิงหาคม 2562)นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ2562 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตรอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2562 บึงฉวะแข บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม หมู่ที่ 9 ตำบลบึงงาม อำเภอหนอง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.สมาชิกสภาฯ ประชาชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมจำนวนมาก***วัชรินทร์ เขจรวงศ์/เกษตรอำเภอหนองพอก..รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)