พลิกวิกฤติอุดมศึกษา ด้วยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019   พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development   3 - 5 กรกฎาคม 2562   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  

 และเชิญผมไปพูดเรื่อง “พลิกวิกฤตอุดมศึกษา : บทบาทนักวิชาการสู่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์” ในวันที่ ๔ กรกฎาคม    จึงนำ PowerPoint ที่ใช้พูดมา ลปรร. ที่ () โดยฟังเสียงบรรยายที่ 

20190812183418.m4a


วิจารณ์ พานิช

๔ ก.ค. ๖๒

Academic620704 from Pattie KB
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)