มะลิ ดอกไม้วันแม่

มะลิ ถือว่าเป็นไม้มงคลที่มีมาตั้งแต่โบราณ คนนิยมนำดอกมะลิมาใช้บูชาพระหรือนำมาร้อยเป็นพวงมาลัย นอกจากนี้ดอกมะลิยังเป็นดอกไม้ประจำองค์พระนารายณ์อีกด้วย

ดอกมะลิมีกลิ่นหอมเย็นและมีสีขาวบริสุทธิ์จึงเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นมะลิเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน จะช่วยเสริมให้คนในบ้านได้รับความปรารถนาดี เป็นที่รักและเป็นที่ระลึกถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังทำให้คนในบ้านมีจิตใจบริสุทธิ์ รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ดอกมะลิส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย ดอกมะลิจึงถือเป็นดอกไม้สัญลักษณ์สื่อความรักความกตัญญูจากลูกสู่แม่

มะลิมีหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่

มะลิวัลย์ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ชอบแดดจัด เป็นไม้เลื้อย เถาเล็ก ดอกบานมีขนาด 3-4 เซนติเมตร ออกดอกเดือนมิถุนายนถึงกันยายน นิยมปลูกลงกระถางหรือปลูกลงแปลงคลุมดิน

มะลิซ้อน มีกลิ่นแรง ชอบแดดจัด เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกบานมีขนาด 3-4 เซนติเมตร ออกดอกตลอดทั้งปี นิยมปลูกลงกระถางและไม้กลางแจ้ง

มะลิเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ชอบแดดรำไร เป็นไม้เลื้อย ดอกบานมีขนาด 2-3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง

มะลิจันทบูร มีกลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกบานมีขนาด 4-5 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้กระถางและไม้กลางแจ้ง

มะลิฉัตรพิกุล กลิ่นหอมแรง ชอบแดดรำไรถึงแดดจัด เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกบานขนาด1-2 เซนติเมตร ออกดอกตลอดทั้งปี นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง

มะลิลา กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกมีขนาด 3-4 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้กระถางและไม้กลางแจ้ง

มะลิช้าง กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด เป็นไม้เลื้อย ดอกขนาด2-3.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม นิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือทำซุ้มให้ไต่เลื้อย

มะลิเขี้ยวงู กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด ความชื้นสูง เป็นไม้เลื้อย ดอกขนาด1-1.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง

มะลิรำ กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด เป็นไม้เลื้อย ดอกขนาด 2-2.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม นิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกกลางแจ้ง

มะลิสยาม กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด เป็นไม้พุ่มเตี้ย ดอกขนาด 2.5-4 เซนติเมตร ออกดอกเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม นิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือพืชคลุมดิน

การปลูกมะลิในบ้านไม่เป็นเรื่องยุ่งยาก โดยปกติแล้วมะลิชอบดินร่วนซุย รับแสงแดดครึ่งวันถึงตลอดทั้งวัน ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง ผู้ปลูกควรหมั่นพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และคอยระวังเพลี้ย ตลอดจนแมลงศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญที่สุดหากต้องการให้ดอกดก ควรรดด้วยน้ำซาวข้าวเป็นประจำ และหมั่นตกแต่งกิ่งอยู่เสมอ มะลิจะออกดอกสวยให้ชื่นชมทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนถึงช่วงต้นฤดูฝน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมพักผ่อนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เพิ่งรู้ว่าดอกมะลิมีหลากหลายชนิดมาก บางชนิดไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะ