สาเหตุการเกิดนิ่วในแมว

ดิฉันนางสาว ณัชชา บัวบาน 604305008 60/50 ได้เลี้ยงแมวไว้ 1 ตัว ชื่อว่า DIAMOND พันธ์ุเปอร์เซีย และเมื่อประมาณ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้สังเกตถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของแมว โดยแมว (DIAMOND) จะมีลักษณะอาการดังต่อไปนี้ 1 ) พบว่าแมวปัสสาวะเป็นสีที่ค่อนข้างจะปนมากับเลือดเล็กน้อย2 ) ร้องบ่อยกว่าปกติ3 ) มีลักษณะการนอนที่มีลักษณะปวดท้อง นอนขด

จึงได้เดินทางพาแมวไปพบแพทย์ หมอได้ทำการอัลตร้าซาวและพบว่า เกิดนิ่วบริเวณกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเล็กๆ จำนวน 2 ก้อน และได้สอบถามแพทย์ถึงสาเหตุการเกิดนิ่วในแมว จีงทราบว่าสาเหตุหลักๆของการเกิดนิ่วในแมวมี ดังนี้ 1 ) อาหาร : เพราะนิ่ว คือการจับตัวเป็นก้อนของแร่ธาตุที่มากเกินไปในทางเดินปัสสาวะ 2 ) การให้น้ำ : โดยปกติน้องหมาควรได้รับน้ำประมาณ 50-70 มล./กก./วัน 3 ) อ้วน : แม้ความอ้วนจะน่ารักในสายตาคุณเจ้าของ แต่อาจเป็นภัยร้ายสำหรับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะโรคนิ่ว เพราะอ้วนแล้วจะไม่ค่อยขยับตัว 4 ) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ : ทั้งน้องหมาและน้องแมวที่อั้นฉี่เป็นระยะเวลานานๆ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และนิ่วตามมาได้ 5 ) กระบะทรายไม่เพียงพอ : อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากๆสำหรับน้องแมวเลย หลายคนตอนนี้คงท่องสมการกระบะทรายแมวกันได้ขึ้นใจแล้ว 555 6 ) เครียด : ทั้งน้องหมาน้องแมวที่เครียดมากเกินไป มีโอกาสเกิดนิ่วมากกว่าปกติ เนื่องจากจะมีขับถ่ายปัสสาวะน้อยลง ปัสสาวะเข้มข้นขึ้น ส่งผลให้กลายเป็นนิ่วตามมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาว ณัชชา บัวบานความเห็น (0)