การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

สวัสดีอาจารย์และเพื่อน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ดิฉัน นางสาว อภิญญา ช่างแสง รหัสนักศึกษา 594305053 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้า วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าของวันจันทร์ มาถึงศูนย์ฝึกเวลา 08.10 น.ได้วางแผนว่าจะลงพื้นที่ไปยังเทศบาลตำบลคลองโยงเพื่อไปหาข้อมูลเช่นการศึกษา,ด้านสุภาพ,การติดต่อสื่อสาร,กลุ่มองค์กรชุมชน,จุดเด่น จุดแข็ง,ศึกษาปัญหาความต้องการ จุดอ่อน และอุปสรรค,ภูมิปัญญาในชุมชนในชุมชนหมู่ที่1และของตำบลคลองโยง ออกจากศุูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเวลา 09.30 น.

ถึงคลองโยงเวลา10.41น.นั้งกินข้าวที่ร้านข้าวและไปถามข้อมูลกับชาวบ้านได้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่ที่1ของเทศบาลตำบลคลองโย'

ผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวโห่ ราคา 25บาท

สอบถามเสร็จก็ไปเทศบาลตำบลเอาเกี่ยวกับข้อมูลตำบลทั้งหมดที่ต้องการเช่นการศึกษา,ด้านสุภาพ,การติดต่อสื่อสาร,กลุ่มองค์กรชุมชน,จุดเด่น จุดแข็ง,ศึกษาปัญหาความต้องการ จุดอ่อน และอุปสรรค,ภูมิปัญญาในชุมชนเสร็จแล้วไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 1 เพื่อที่จะเอาข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชนคลองโยงเช่นโรคความดัน โรคเบาหวาน ฯลฯแต่ยังไม่สามารถที่จะไปเอาข้อมูลได้เลยเพราะพี่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้หมู่ที่ 1, 5,6

เสร็จแล้วไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2 เพื่อที่จะเอาข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชนคลองโยงเช่นโรคความดัน โรคเบาหวาน ฯลฯ สามารถนำเอาข้อมูลในชุมชนได้แก่หมู่ที่2, 3, 4, 7, 8

กลับมกรอกข้อมูลที่ได้จากเทศบาลตำบลคลองโยงจนถึงเวลากลับบ้านเวลา 17.08 น.

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)