กลอนแปด แฝง กาพย์ฉบัง๑๖

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ขอบคุณ คุณ Soul Master ครับ
ที่เปิดสมองให้ได้คิด@ กาพย์ฉบังยั้ง อยู่คู่ กานท์กลอนไทย 
สืบสานร่ำ ขานไกล ก่อความหวัง
"ศัพท์ยาก"ห่าง อีกสร้าง คลังคำพลัง
มนต์ขลังกานท์ อยู่ยั้ง ยั่งยืนยง* กาพย์ฉบัง ยั้งอยู่ คู่กานท์
กลอนไทย สืบสาน
ร่ำขานไกล ก่อความหวัง

* "ศัพท์ยาก"ห่าง อีกสร้างคลัง
คำพลัง มนต์ขลัง
กานท์อยู่ยั้ง ยั่งยืนยงบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)