การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่5 หน่วยที่13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (วันศุกร์/12/กรกฏาคม/2562)

วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ2562

              สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นายจิระ  รักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง
ช่วงเช้าเวลา 8:00-8:26 น. ผมได้เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง จากนั้นกระผมก็ได้ทำการกล่าวทักทายทำความเคารพพี่ๆ
ช่วงเวลาประมาณ 9:00 - 11:30 น.พี่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลงได้พากลุ่มพวกกระผมไปลงพื้นที่ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาท่ออุดตันโดยใช้ที่ตักขยะตักพวกเศษกิ้งไม้เศษขยะและไขมันที่ลอยอยู่ในท่อออกมาทิ้งในถังขยะที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นทาง อ.บ.ต ใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำเข้าไปในท่อเพื่อขจัดคราบไขมัน สิ่งปฏิกูลออกเพื่อที่จะให้ท่อไม่อุดตัน

ช่วงบ่ายเวลา 13:00 พี่ๆที่ อ.บ.ต ได้ให้พวกผมเตรียมของเพื่อจะจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดทัพยายท้าว ในวันจันทร์หน้าที่ 15 กรกฏาคมพ.ศ 2562

ช่วงเวลา 15:30 - 14:00 ได้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิค พี่เขาเลยมอบหมายให้กลุ่มพวงกระผมนำเต้นแอโรบิค

ช่วงเวลา 14:20 พี่ๆเดินมาบอกให้พวกกระผมเตรียมตัวกลับได้บ้านได้ หลังจากนั้นกลุ่มของพวกกระผมได้เตรียมเก็บสำภาระและทำความเครพพี่ๆทุกคนใน อ.บ.ต ก่อนกลับบ้านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่1ความเห็น (0)