การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งบัว วันที่ 3

  วันนี้เป็นวันฝึกงานในวันที่ 4 ผมได้เดินทางจากบ้านถึง อบต. ทุ่งบัว ประมาณ 8.00 น. ในวันนี้มีการทำจิตอาสา กลุ่มของผม ได้รอดวกพี่ๆที่ อบต. เพื่อที่จะไปทำจิตอาสา พอถึงเวลา 9.00 น. ทุกคนก็พร้อมที่จะเดินทาง โดยการทำจิตอาสาในครั้งนี้ ที่อบต. ทุ่งบัว ได้พากลุ่มผมไปทำจิตอาสาที่ โรงเรียน บ้านหนองไม้งาม พอไปถึง ครูพี่เลี้ยงก็ได้บอกให้ช่วยถางหญ้าบริเวณรอบๆ ศูนย์เด็กเล็ก เพราะ รอบๆนั้นเป็นป่า และมีหญ้าขึ้นเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นผมก็เริ่มทำงานโดยถากหญ้าบริเวณรอบๆ และมีพี่ๆที่ อบต. ท่านนายก ผู้ใหญ่บ้าน และท่านปลัดได้มาช่วยงานจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย พอถากหญ้าเริ่มเกลี้ยง ผมก็ไปช่วยฟันป่าต่อ พอเสร็จรอบๆบริเวณนั้นก็ดูดี และโล่งขึ้น ถ้าปล่อยให้รถ อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆได้ ผมก็ได้ทำไป พักไป เพราะไม่ได้ออกแรงมานานเลยรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อย และมีพี่ที่ อบต. แจก แมส เพื่อกันฝุ่นละออง และมีเครื่องมือ พวกจอบ มีด ที่ยืมจากทาง โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม และมีน้ำคอยบริการให้พวกผมและพวกพี่ๆ ที่มาช่วยจิตอาสา หลังจากเสร็จงาน กลุ่มผมก็ได้เดินทางกลับ โดยรถที่ใช้เดินทางไปกลับเป็นรถตู้ ของ อบต. และพอกลับ พวกผมก็ได้ไปกินข้าว และพอกินเสร็จพวกผมก็ได้ไปช่วยทำที่แห่เทียนพรรษา เพราะพรุ่งนี้จะมีการแห่เทียน โดยพวกผมที่เป็นผู้ชายก็ช่วยเรื่องแคร่ที่ใช้ในการแห่ ส่วนผู้หญิงก็ช่วยพวกพี่ๆที่ อบต. ตกแต่ง พอทำได้สักระยะ กลุ่มผมก็ขอไปเก็บข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน โดยมีพี่ที่ อบต. พาพวกผมไปด้วย คนหนึ่ง และได้เดินทสงไปบ้านผู้ใหญ่ พอถึงบ้านผู้ใหญ่ พวกผมก็ได้ไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เกี่ยวกับประวัติหมู่ที่ 7 ว่ามีความเป็นมาอะไรบ้าง เพื่อไปทำทามไลน์ ชุมชน ซึ่งผู้ใหญ่มีข้อมูลไม่มากนัก พวกผมจึงต้องไปถามท่านรองนายกฯ เพราะท่านอยู่มานานและมีข้อมูลที่มากกว่า แต่วันนี้ท่านรองไม่ว่าง พวกผมจึงยังไม่ได้สอบถาม และพอเสร็จผมก้อได้กลับมาช่วยทำที่แห่เทียนต่อ โดยกลับมาติดด้ามจับ เพื่อใช้แบกเวลาแห่เทียนพอทำเสร็จ พวกพี่ก็ได้มาบอกว่าเย็นพรุ่งนี้มีงานเลี้ยง ให้พวกผมมากินงานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ด้วย และวันนี้ก็เสร็จภารกิจในวันที่ 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราภัฎนครปฐมความเห็น (0)