"ฟื้นชีวิตใหม่ ปลูกป่าในใจคน" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

ฟื้นชีวิตใหม่ ปลูกป่าในใจคน””  เสวนาสด

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา

 แขกรับเชิญ :  ประธานและรองประธาน ชมรม “คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ”

 ดำเนินรายการโดย หลวงหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

 สามารถรับชมได้ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

  • กล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • กล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • กล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • กล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

10 กรกฎาคม 2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)