บทกวี : วันนั้น

...

กว่าจะถึง วันนั้น

อาจมีการ แปรผัน ไปก็ได้

แล้ววันนี้ เธอควร อยู่อย่างไร

เพื่อช่วยให้ ถึงวันนั้น อย่างฝันเอย

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)