การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (วันจันทร์/8/ก.ค./62)

สราลี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกๆ คน วันนี้ดิฉันมาเล่นประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย  วันนี้เป็นวันแรกค่ะ ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ  เพราะเป็นวันแรกค่ะ

          ในวันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการทำงานการพัฒนาชุมชน  ดิฉันได้เดินทางออกจากที่พักไปเป็นเวลา 7.20 น. ไปถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยเป็นเวลา 7.40 น. พอไปถึงดิฉันก็ได้นั่งรอพี่เลี้ยงสักพักค่ะพอพี่เลี้ยงมาดิฉันก็ได้เข้าไปปรึกษาพี่เลี้ยงว่าจะแจกงานกันอย่างไร พี่เลี้ยงก็ได้แจกแจงงานให้ดิฉันและเพื่อนๆ โดยที่มี่เพื่อน 3 คน ได้ไปอยู่กองสวัสดิการสังคม โดยมีผู้หญิง 2 คน และผู้ชาย1 คน และเพื่อนอีก 2  คน ซึ่งมี่ผู้หญิง 1  คน กับผู้ชายอีก 1  คน

            ได้ไปอยู่กองการช่าง  และ เพื่อนอีก 2 คน ได้ไปอยู่กองการคลัง และดิฉันได้ไปอยู่กองธุรการ และเพื่อนอีก 1 คน ได้ไปอยู่กองการศึกษาเป็นผู้หญิง 1 คน

        ส่วนของดิฉันได้ไปอยู่ของส่วนธุรการซึ่งอยู่ในสำนักงานปลัด ซึ่งดิฉันก็ได้แนะนำตัวกับพี่ๆที่สำนักงานปลัดซึ่งดิฉันได้รู้จักพี่ๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลากหลายคนพี่ๆเขาเป็นคนอารมณ์ดีมากๆ ตลก เป็นกันเอง  

            ช่วงเช้าดิฉันได้เดินเอกสารราชการไปตามกอง เช่น กองคลัง กองสวัสดิการสังคม  กองการช่าง กองการศึกษา นักวิเคราะห์  นักประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย  และดิฉันก็ได้เดินไปให้พี่เขาเซ็นชื่อพอเซ็นชื่อเสร็จก็เอาสมุดที่พี่เขาเซ็นเสร็จก็เอามาเก็บที่เดิม และก็ได้ไปช่วยพี่เข้าจัดโต๊ะในสำนักงานปลัด

            พอพักเที่ยงดิฉันได้ออกไปรับประทานอาหารกลางวันที่ข้างนอกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ดิฉันก็รับประทานอาหารกลางวันข้าวผัดพริกแกงหมู ไข่ดาว พอบ่ายโมงก็ได้กลับไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยเพื่อที่จะเข้าทำงานตอนบ่าย

            ตอนบ่ายดิฉันได้ทำการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุลงในใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ซึ่งดูจากรายชื่อที่เรียงตามหมู่บ้าน ดิฉันก็ได้ลอกจากรายชื่อหมู่บ้านมาเขียนลงในใบสมัคร ซึ่งดิฉันได้กรอกใบสมัครให้ผู้สูงอายุทั้งหมด 15 หมู่บ้าน

"สิ่งที่ประทับใจในการฝึกงานครั้งนี้ คือ ได้เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานในฐานะบุคลากรขององค์การ ได้ลงมือปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง ในส่วนของสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล ลำเหยเป็นสถานที่ที่น่าทำงานมาก พี่ ๆ ที่ทำงานใจดี และเป็นกันเองอย่างมาก พี่ ๆ ที่ทำงานสอนงานอย่างเต็มที่ ทำให้ดิฉันสามารถเรียนรู้งานต่าง ๆ ได้ดี การฝึกงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จึงเปรียบเสมือนกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ได้สัมผัสการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานจริง ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามาก"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)