การฝึกงานครั้งที่1 หน่วยฝึกที่12องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562

                เรียนคณาจารย์ และเพื่อนๆสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวณัฐณิชา หลวงราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่12องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด วันนี้จะมาขอรายงานความก้าวหน้าจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่1ดังนี้

          วันนี้ท้องฟ้าที่เจิดจ้าแจ่มใสและบรรยากาศดีในยามเช้าดิฉันตื่นเช้าเพื่อความพร้อมกับการฝึกงานครั้งแรกที่ตื่นเต้น ดิฉันตื่นมาเป็นเวลา 5:30 น.  เพื่อแต่งตัวเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประการฝึกงานและออกทางโดยรถยนต์กับเพื่อนๆรวมกันอีก 3คน ในเวลา 7:00 น. เพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่ฝึกงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด โดยดิฉันและเพื่อนๆมาถึงสถานที่ฝึกงานในเวลา7:45 น.โดยเมื่อมาถึงดิฉันก็มาเซ็นชื่อเข้าฝึกงาน และสวัสดียามเช้ากับพี่ๆทุกท่านในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ต่อมาในเวลา 8:30 น. ดิฉันได้ร่วมพิธีเคารพธงชาติและสวดมนต์ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดทุกๆวันจันทร์และท่านนายก ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีและให้แนะนำต่อพี่ๆทุกท่านในแต่ละฝ่ายเพื่อทำการรู้จักและฝากเนื้อฝากตัวเพื่อทำงานร่วมกันภายในองค์การบริการส่วนตำบล เมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีตอนเช้า ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมชี้แจ้งกับพวกเราเกี่ยวกับประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลและแนะนำการทำงานอย่างคร่าวๆขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุดและอธิบายว่าแต่ละฝ่ายทำงานด้านใดเพื่อให้ทราบ  โดยจะมีพี่ตุ่ย ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลดิฉันและเพื่อนตลอดการฝึกงานครั้งนี้โดยจะมีตัวอย่างข้อมูล GIS ของปีที่แล้วให้ดูว่าเขาได้ลงพื้นที่ไปเก็บที่ใดบ้างเพื่อให้เราได้นำข้อมูลไปต่อยอดและประกอบการทำโครงการภายในกลุ่มซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทางกลุ่ม  

            ต่อมาในช่วงเที่ยงพี่ตุ่ย (พี่เลี้ยง)  ได้พาพวกเราไปรับประทานอาหาร อาหารน่าทานและอร่อย ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ตุ่ยที่ใจดีและเป็นเองพวกเราขอขอบพระคุณค่ะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จพวกเราก็มาดูรายละเอียดข้อมูลGISและนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ประกอบกับคิดโครงการว่าภายในกลุ่มจะทำโครงการใดดี  โดยระหว่างที่พวกเราคิดโครงการก็จะมีพี่ๆมาคอยแนะนำและดูพวกเราอย่างตลอด เวลาประมาณ15:00 น. พี่ตุ้ย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ได้เข้ามาสอบถามพวกเราถึงการฝึกงานครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรประกอบกับพี่ตุ้ยจะคอยแนะนำพวกเราตลอดการฝึกงานและให้ข้อคิดในการฝึกงานครั้งเพื่อให้ผ่านไปได้ด้วยดี โดยให้ข้อคิดว่า คนเก่ง มีความสามารถ และทัศนคติที่ดี ซึ่งพี่ตุ้ยมีความเป็นเองและใจดีมาก  เมื่อเสร็จจากการประชุมกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด เราก็ได้รีบจัดการข้อมูล GIS ที่เราได้รับให้เสร็จ เมื่อเวลา16:15 น. ดิฉันและเพื่อนๆก็เก็บของและทำสะอาดเข้าประชุมให้เรียบร้อย และเดินทางกลับในเวลา 16:30 น. 

            สิ่งที่ได้รับในวันนี้ ดิฉันและเพื่อนๆได้รับความรู้ข้อคิดประสบการณ์ที่ดีที่พี่ๆทุกคนมอบให้กับดิฉันและเพื่อนๆพวกพี่ๆทุกท่านไม่หวงข้อมูลอธิบายให้ข้อมูลอย่างดีและมีความเป็นเองซึ่งพวกพี่ทุกคนต้อนรับดิฉันและเพื่อนๆเป็นอย่างดี ท่านนายกก็มีทั้งความรัก ความเอาใจใส่ให้กับพวกเราคอยดูแลพวกเราตลอดการฝึกงานครั้งแรกวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับและประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานครั้งที่1 ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง     

ภาพที่1 พิธีเข้าแถวเคารพธงชาติ

ภาพที่2   ภาพพิธีการสวดมนต์

ภาพที่3 ท่านนายกกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดพิธีเคารพธงชาติและสวดมนต์

ภาพที่4 การประชุมชี้แจ้งข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด

ภาพที่5 พี่ตุ่ยผู้ใจดีที่เลี้ยงอาหารพวกเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)