ฝึงานวันที่1

สวัสดีครับ อาจารย์และเพื่อนๆ สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านที่เครพทุกท่าน ผม นาย สินพล เทียมทรัพย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึก องค์การส่วนตำบลลำเหย วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันแรกนะคับ ได้ออกจากบ้านของผมเวลา6.30 น.และถึงที่ฝึกงานองค์การส่วนตำบลลำเหยใน เวลา7.00 น.ในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมใน วันที่ 8กรกฏาคม พ.ศ.2562

และได้รอพี่เลี้ยงมาเพื่อส่งใบฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้กับพี่เลี้ยงเพื่อยืนยันฝึกงานในองค์กรณ์ส่วนตำบลลำเหยเมื่อถึงเวลา8.00 น. พี่เลี้ยงได้มาได้ส่งใบและได้นับสมาชิกที่มาฝึก9คน แบ่งไป คนละแผนกส่วนกระผมได้ไปอยู่การคลังกับเพื่อน1คน และได้แนะนำตัวให้กับพี่ที่ให้งานมอบหมายเมื่อแนะนำเสร็จได้ให้งานมอบหมายให้รอชาวบ้านที่หน้าองค์กร์ส่วนตำบลลำเหยเพื่อรอให้ชาวบ้านมาเสียค่าทิ้งขยะกับชาวบ้าน30บาท ถ้าจดทะเบียนเป็นโรงงาน100บาทต่อเดือนและได้มีพี่ๆได้มาสอนการเก็บค่าขยะในชุมชนการเช็คหมู่ที่เท่าไหร่ ชื่อลำดับเท่าไหร่ เพื่อรวดเร็วในการเก็บวันแรกก็จะตื่นเต้นหน่อยคับ พอเป็นก็จะรวดเร็วขึ้นและได้มีชาวบ้านได้เข้ามาเรื่อยๆๆ ทยอยมาจ่ายมาเป็นจำนวนมากพอสมควร และได้พี่ที่อบตได้เข้ามาดูเลื่อยๆในการฝึกประสบการณ์อาชีพว่าเป็นอย่างไรบ้างสอบถามบ้างได้ไหม จนผมเริ่มคล่องจนกระทั่งทำเพลินไปหน่อยคับได้มีพี่เลี้ยงพักแล้วไปกินข้าวก่อน13.00 ค่อยมาเก็บใหม่ จนะกระทั่งถึงเวลากินข้าวได้ออกไปนอกองค์กรส่วนตำบลลำเหยพร้อมกับเพื่อนๆได้หาร้านข้าวกินในระแวกที่ใกล้ที่สุดและได้คุยกับการฝึกจนกระทั่ง13.00น.ได้เข้าไปในองค์กรส่วนตำบลลำเหยต่อเพื่อได้รับงานมอบหมายรอคนมาจ่ายและให้ดูว่าคนๆนี้กี่เดือนไม่ได้จ่ายคนไหนแค่เดือนเดียวและได้มีคนเข้ามาเรื่อยๆๆจนคนเริ่มเงียบและเริ่มว่างคนหมดแล้วพี่ที่คุมได้ให้งานเพิ่มคือการเช็คคลังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายว่าตรงกับเลข และจวนตังว่าถูกไหมถ้าถูกให้ขีดจนกระทั่งเวลา15.00.น.พี่ที่คุมการฝึกได้ให้เอกสารเพื่อหาข้อมูลที่กำหนดและเอาไปถ่ายเอกสารที่ห้องข้างหน้าและได้ถามเขาเครื่องเอกสารใช้ยังไงคับพี่ผมไม่เคยใช้และได้มีพี่ในองค์กรส่วนตำบลลำเหยได้มาสอนการใช้งานจนได้และได้ถ้ายเอกสารที่ได้มอบหมายจนเสร็จเวลา16.00 พี่ที่คุมได้ให้กลับบ้านได้แล้วหมดเวลากลับบ้านได้ และกระผมได้เก็บของเงินที่เก็บไว้โต๊ะพีที่คุมการฝึกและเดินออกมารอเพื่อนๆที่หน้าองค์กรส่วนตำบลลำเหยเพื่อเดินทางกลับบ้านในเวลา16.30น.

ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาอ่านที่เครพวันนี้กระผมเล่าประสบการณ์ฝึกงานวันแรกในครั้งนี้แค่นี้ก่อนนะคับ พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อไปนะคับ สวัสดีคับ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)