บันทึกเก่าของผมเรื่อง สมน้ำหน้า  ได้กล่าวถึงเรื่อง มนุษย์กับธรรมชาติ เอาไว้เล็กน้อย  เป็นเรื่องการวางท่าที หรือการปฏิบัติต่อธรรมชาติ ที่ถูกต้อง พอเหมาะ  และที่ผิดพลาดจนก่อผลเสียมากมายตามมา 
     วันนี้มีตัวอย่างของ ภัย ที่มิได้เกิดจากการที่มนุษย์ ย่ำยี ทำลายธรรมชาติ  แต่เห็นแล้วน่ากลัว  มีทั้งเรื่องราวและภาพประกอบชัดเจน เหตุเกิดที่อเมริกาโน่น  แต่อย่าคิดว่าไกลตัวเลยครับ  เผลอทำตัวประมาท  ดูดาย  ไม่รับผิดชอบกันมากๆ ช่วยกันทำร้าย ทำลายธรรมชาติมากๆเข้า เหตุการณ์ร้ายๆ อาจเกิดขึ้นกับตัวเรา  ชุมชนของเราได้ไม่ยากเลย ลองคลิกตามไปอ่านดูได้ครับ ในเรื่อง ...

T H E    A M E R I C A N    N I G H T M A R E
FIRES  THAT  AMERICA  CAN'T  PUT  OUT