"น้ำซอสสมุนไพร" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น

น้ำซอสสมุนไพร ติดตามรับชม รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

คืนนี้ พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ร่วมเสวนา

ภก.สมนึก สุชัยธนาวณิช ผู้อำนวยการกองยาไทยและสมุนไพร

คุณเสรี ศัทธาชิณศรี ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัทเพอเฟค เนเจอรัล ฟู้ด พาวเดอร์ แอนด์ เฟเวอร

ดำเนินรายการโดย

หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท และ นายแพทย์ สุรพงศ์ อำพันวงษ์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา    สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)