วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครูเพลิน ๑๓. ครูปุ๊ก

วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูเพลิน  ๑๓.  ครูปุ๊ก

ค้นใจตนเพื่อปรับเปลี่ยน...เข้าใจเธอ

ฉันได้รับหนังสือมา๑ เล่ม ชื่อว่า “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” ฉันเปิดอ่านหนังสือตั้งแต่หน้า แรกด้วยความตั้งใจในขณะที่อ่านหน้าแรกก็ทำให้เกิดความรู้ สึกว่าไม่อยากวางหนังสือเล่มนี้    อยากติดตามอ่านอยากรู้ว่าหน้าต่อไปจะมีคำถามอะไรให้เรียนรู้ และคิดตามบ้าง    แม้ในบางหน้าที่อ่านไปนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจในครั้งแรกฉันก็พยายามย้อนอ่านทวนอีกครั้งซ้ำไปซ้ำมา อย่างช้าๆ .........”

อ่านต่อได้ที่  20190608204136.pdf

อ่านหนังสือวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูได้ที่ ( )

วิจารณ์พานิช

๓  พ.ค. ๖๒

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)