เดือนเมษากับการพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน

...อบรม...ประชุม...ประเมิน...

        เก็บภาพการพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน  ในเดือนเมษายน  2562  มาฝากดังนี้ค่ะ

3 เมษายน 2562  อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/61  ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรุงเทพพระมหานคร

4 เมษายน 2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล GPA/PR  ภาคเรียนที่ 2/2561  ที่ สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9 เมษายน 2562  ประเมินครูผู้ช่วย  ที่ กศน.อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10 เมษายน 2562  ประเมินพนักงานราชการ  ที่ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 เมษายน 2562  ประเมินพนักงานราชการ  ที่ กศน.อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 เมษายน 2562  ประเมินพนักงานราชการ  ที่ กศน.อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)