ปิดเทอมสร้างสรรค์ ความฝัน ความหวัง พลังภาคีเครือข่ายขอนแก่น

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์  AIDsNet สำนักงานภาคอีสาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์  จัดประชุมเครือข่ายนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น... เป็นการรวบรวมนักกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ขอนแก่น โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ปิดเทอมสร้างสรรค์” รวมถึงการผสานความร่วมมือเพื่อเป็นพลังการจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น

พี่น้อย ทิพวัลย์ โมกภา ผู้จัดการสำนักงานภาคอีสาน มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) ติดต่อมาให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผมเคยเจอพี่น้อยในกลุ่ม Khon Kaen New Spirit ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนเมืองขอนแก่น พี่น้อยจึงชวนให้ร่วมในโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ด้วย... หลังได้รับการชวน ผมก็เข้า Google เพื่อหาข้อมูล “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วจะต้องขยับกันอย่างไร ก็ได้เห็นข้อมูลบางอย่าง แต่ยังไม่กระจ่างใจ คงต้องไปฟังในห้องประชุมว่าปิดเทอมสร้างสรรค์ขอนแก่น จะมีทิศทางอย่างไร

พี่น้อยเล่าถึงที่มาของเอดส์เน็ทและการมาขับเคลื่อนโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เปิดคลิปปิดเทอมสร้างสรรค์และคลิปที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกได้ดู ทุกคนในที่ประชุมแนะนำตัวเอง สังกัดและงานในหน้าที่ที่ดำเนินการอยู่ จึงค่อย ๆ ทำให้เรารู้จักกันบ้าง แล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปและแนวคิดที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ขอนแก่น” และการเพิ่มเติมข้อมูลปิดเทอมสร้างสรรค์ขอนแก่นไปยัง website >>> https://happyschoolbreak.com/

ในมุมของผม ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมถึง “ปิดเทอมสร้างสรค์” ว่าการเข้าถึงสื่อโดยเฉพาะเว็บไซต์ เด็กที่เราเป้นห่วงจะสามารถเข้าถึงหรือไม่ อย่างไร เพราะเด็กที่มีศักยภาพทางการเงิน ในช่วงปิดเทอมส่วนหนึ่งเขาคงมีกิจกรรมรองรับอยู่แล้ว เด็กที่ด้อยโอกาสน่าจะมีส่วนได้เข้าร่วมหรือเข้าถึงกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ ถึงคิดและตั้งคำถามว่า “เป้าหมาย” ที่แท้จริงคือใคร? รวมไปถึงความสนใจของเด็กในกิจกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมความสนใจหรือไม่ การกระจายของกิจกรรมในเชิงพื้นที่และช่วงเวลา... เด็ก ที่ สสส. ต้องการคือใครกันแน่?

ระหว่างดูคลิปมีคำพูดหนึ่งของคุณแม่ที่คุยกับลูกสาวที่สนใจแล้วสงสัยเรื่องดวงดาวและจักรวาล คุณแม่เลยตอบลูกสาวไปว่า “นั่นสิ เราไปหาคำตอบกันไหม?” คำพูดนี้ทำให้ผมคิดไปเองว่า “ครอบครัว” มีส่วนสำคัญมากสำหรับเด็กในช่วงปิดภาคการศึกษา เพราะจำเป็นต้องช่วยจัดการชีวิตให้เด็กอยู่ได้อย่างมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ หรืออาจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์... เพราะคำถามที่ผมในใจคนเคยเป็นเด็กมาก่อนคือ “ใครอยู่ใกล้เด็กที่สุด” น่าจะช่วยตอบโจทย์ของปิดเทอมสร้างสรรค์ได้

ผมพูดกับที่ประชุมด้วยว่าเด็กมีหลายกลุ่ม ทั้งเด็กดี เด็กที่สังคมว่าดี เด็กที่สังคมมองว่าเป็นเด็กไม่ดี หรือเด็กที่สังคมยัดเยียดความไม่ดีให้เขา เราในฐานะภาคีเครือข่ายที่จะช่วยกันขับเคลื่อน “ปิดเทอมสร้างสรรค์” จะช่วยกันอย่างไร

ผมแจ้งที่ประชุมว่า “ศูนย์วัฒนธรรม มข.” จะเป็นสามารถเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อีกจุดหนึ่งที่สามารถเป็นพื้นที่และสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม หากภาคีเครือข่ายสนใจ และมองในแง่ของนักศึกษา ก็ถือเป็ฯโอกาสดีที่พี่ ๆ นักศึกษายังไม่ปิดเทอม หากจะมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ช่วยเป็น “จิตอาสา” เพื่อน้อง ๆ นักเรียนก็คงจะดีไม่น้อย ทั้งจะทำให้นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงการมีจิตสาธารณะในช่วงที่พอมีเวลาว่างจากการเรียน

“ปิดเทอมสร้างสรรค์ขอนแก่น”  ไม่รู้ว่าจะมีรูปแบบอย่างไร หรือจะมีเพียง website ที่เอาไว้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแล้วรอให้นักเรียนมาเลือกช็อปปิ้งตามความสนใจและกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา... “ปิดเทอมสร้างสรรค์ขอนแก่น” จะขยับต่อไปอย่างไร? จึงน่าสนใจ

ณ มอดินแดง

11  มีนาคม  2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660381

เขียน

11 Mar 2019 @ 15:43
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก