ตรวจราชการโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

ตรวจราชการโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

       โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

        ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และจิตอาสา

        ผู้อำนวยการช่วยครูสอนด้วยสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง

        โดดเด่นในเรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนร่วมรับผิดชอบสามารถสร้างผลผลิตไปขายในชุมชนได้

https://youtu.be/Y4G-Dxr0sBI

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)