แม่ฮ่องสอนรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 81 แปลง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 81 แปลง รวมพื้นที่ 605 ไร่ และเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรอินทรีย์ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS แม่ฮ่องสอนจัดประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีแปลงระยะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านเกณฑ์ 22 ข้อ เพื่อการรับรองครั้งนี้จำนวน 81 แปลง รวมพื้นที่ 605 ไร่

อ่านเพิ่มเติม…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)