เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้

...

“การปลูกหมู่ไม้ คือการได้บุญ เจริญทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน"

(พระไตรปิฎก พระสูตรชื่อว่า วนโรปสูตรที่ ๗เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๑๔๖ หน้า ๔๔.)

.....

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีใจบุญใจกุศล กัลยาณมิตรที่เคารพนับถือ ร่วมบริจาคเงินเพื่อการดูแลรักษาป่า ปลูกหมู่ไม้(ซ่อมเสริม) และปลูกจิตสำนึกรักป่าให้กับเยาวชน..

กับโครงการฟื้นคืนป่าชุมชนต้นน้ำสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ(ระยะที่ ๓)  ณ ห้วยดินดำจำปู บ้านแพะ หมู่ ๑๕ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ (โครงการต่อเนื่อง)..

ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา และความสามารถในการหาทรัพย์ของท่าน.. 

“ชาวบ้านชนบทไม่ค่อยมีเงิน การบริจาคเงินเป็นเรื่องยาก  หากแต่ขอเป็นกำลังแรงกายแรงใจ เขาพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเราเสมอครับ”...

.....

ที่อยู่ที่ติดต่อสอบถาม

บ้านพี่หนาน  242 ม. 7 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230

โทร.  0988-231-855 (พี่หนาน), 

085-771 -7558 (ผช.ถวิล)

Fax 055-041-392

...

ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขาทองแสนขัน

ชื่อบัญชี...นายพรพจน์ เรียงประพัฒน์

เลขที่บัญชี…020108997428

...

........................................

ตัวอย่าง.. 

ภาพพื้นที่ปลูกป่าและกิจกรรมเคยดำเนินการกันมาก่อนหน้านี้(บางส่วน) ที่เคยบันทึกไว้ในโกทูโนว์แล้ว...*ขอขอบคุณผู้มีจิตเป็นกุศล ครู อาจารย์ กัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับผม _/l\_


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน social and publicความเห็น (0)