มุมมอง การเมือง หรือ การบริหารประเทศ

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดังนั้น มุมมอง ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นทางการเมือง หรือการบริหารประเทศ มีผล ต่อการคลี่คลายปัญหา หรือสร้างเสริม สะสม เร่งเร้า ปัญหา เช่นนั้นแล…

              นักการเมือง คือ อะไร? ถ้าไม่เรียกว่า นักการเมือง ควรเรียกว่า นักบริหารประเทศ ดีหรือไม่? แล้วตำแหน่งนี้เป็นสายอาชีพที่ มืออาชีพผู้ดำรงตำแหน่ง ควรมีคุณสมบัติเด่น อย่างไรบ้าง? ก็น่าจะมีทักษะบริหารจัดการได้เยี่ยม แต่มีจิตสาธารณะ เอื้ออาทร ต่อประชาชนทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียม เพราะประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจที่เล็งผลกำไรเป็นเลิศ เมื่อประเทศชาติมีปัญหาซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น ก็จำเป็นต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหาเพิ่มเข้าไปด้วย นี่เป็นเพียงอุดมคติที่มิอาจเป็นจริง 

               ในความเป็นจริงแล้ว อำนาจการปกครองมีประวัติศาสตร์การแย่งชิง เพื่อผลประโยชน์ ส่วนบุคคล ส่วนพวกพ้อง ตราบจนปัจจุบัน และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบการปกครองใด ในยุคการปกครองที่เจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความสุข ก็มาจาก ความสมดุลของอำนาจการปกครอง ในยุคที่ทุกข์ยากแสนเข็ญ ก็คือ เสียสมดุลการบริหารประเทศ เช่น ผู้ปกครอง ขาดทักษะ หรือ คุณสมบัติที่ตอบโจทย์เงื่อนไข ของประเทศในเวลานั้น ประวัติศาสตร์การปกครองที่เจริญรุ่งเรืองต้องใช้เวลายาวนานในการสร้างสิ่งที่ดีงาม หลังจากความยับเยิน จากการต่อสู้แย่งชิง 

                ในมุมนี้ เราไม่มองว่านักบริหารประเทศ ประกอบอาชีพใดมาก่อน เช่น ทหาร นักธุรกิจ อาจารย์ นักวิชาการ นักการธนาคาร ฯลฯ เพราะเขาเหล่านั้นเมื่อมีคุณสมบัติเด่นข้างต้น ก็สมควรเป็นนักบริหารประเทศที่ดี

                นักบริหารประเทศ คงไม่ได้สืบทอดทายาท ทางสายเลือด เพราะมนุษย์ โดยธรรมชาติ ย่อมมีทักษะความสามารถแตกต่างกันตั้งแต่เกิดมา ทายาททางการบริหารประเทศควรสร้างจากคุณสมบัติเด่นเฉพาะตน เพราะ แน่นอน ทักษะการบริหาร คือ ทักษะหนึ่งที่ไม่ได้มีในทุกผู้คน และใช้เวลายาวนานในการฝึกฝนช่วงชีวิตคนผู้หนึ่ง 

                การแก้ไขกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ให้ทันสมัย เป็นเรื่องสมควร แต่เป็นเงื่อนเล็กๆหนึ่ง ในการจัดการประเทศที่ดีเท่านั้น ในบางยุคของประวัติศาสตร์การปกครอง กฎหมายโดดเด่น บางยุคศิลปะโดดเด่น บางยุคการทหารโดดเด่น บางยุคการค้าโดดเด่น ฯลฯ

         ดังนั้น มุมมอง ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นทางการเมือง หรือการบริหารประเทศ มีผล ต่อการคลี่คลายปัญหา หรือสร้างเสริม สะสม เร่งเร้า ปัญหา เช่นนั้นแล…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้ทักษะการจัดการความรู้ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

658182

เขียน

25 Nov 2018 @ 13:03
()

แก้ไข

25 Nov 2018 @ 13:14
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก