ฝึกงานวันที่61 (08/11/61)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08.25 น. ลงทะเบียน ณ สถานที่ฝึกประสบการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เวลา 08.30 น.-16.00 น. ศึกษางานภายในสำนักงาน และช่วยงานด้านเอกสาร เช่น ถ่ายเอกสาร รวบรวมและเขียนเอกสารของสำนักงานปลัด จัดของว่าง การประชุมของฝ่ายสาธาระณสุข ตำบลหนองปากโลง จัดเอกสารของฝ่ายกองช่าง ตรวจความถูกต้องของโครงร่างโครงการฝึกงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล GIS

เวลา 16.30 น. อาจารย์นิเทศครั้งที่ 2 โดยอาจารย์ศานติกร พิมยงค์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการนิเทศครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ อาจารย์ให้คำแนะนำและแก้ไข พร้อมอธิบายข้อคำถามของนักศึกษา และการเตรียมตัวนำเสนอผลงานต่อสาขา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

657648

เขียน

08 Nov 2018 @ 22:11
()

แก้ไข

25 Nov 2018 @ 20:55
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก