181107-3 คำชวนสับสน ชุด E – expedition

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
common errors

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น
ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com:

ออกเสียง นามexpedition

เน้น พยางค์ ที่ สาม = “ek-spi-dish-uh n”

ผันจาก กริยา “expedite”= “เร่งเร็วขึ้น เพื่อให้สำเร็จ

ออกเสียง เน้นพยางค์ แรก = “ek-spi-dahyt”

ให้คำแปล นาม “expedition”

คือ “ความพร้อม หรือรวดเร็ว ในการทำบางสิ่ง

หรือ “การออกเดินทางของกลุ่มคนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

The A-Z of Correct English Common Errors in English:

อธิบายว่า พยางค์ สอง ของ “expedition

คือ “pedi” ผันแปรมาจาก Latin

ว่า “pes” หรือ “pedis” หมายถึง “foot” หรือ “of the foot

ที่อาจช่วยให้จำว่า “-ped-

ที่ต่างมีรากจาก Latin เหมือนกัน เช่น

      “pedal” “pedestrian” และ pedometer

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)