การฝึกประสบการณ์วันที่51

วันนี้ได้มาช่วยเพื่อนในกลุ่มจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านคันลำ หมู่4 ต.สนามจันทร์ โดยเชิญลุงเชิดชัย มาช่วยบอกขั้นตอนการทำและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้เรียนรู้และนำกลับไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชนความเห็น (0)